$ 0.00

479.632.0272

Rotary 13566. CARBURETOR. Tecumseh 640350, 640315, 640069, 640262, 640174 Carburetor

$ 49.88

Rotary 13566. Tecumseh 640350 Carburetor. Tecumseh 640350 Carburetor. Fits Tecumseh LV195EA & LV195XA, LEV105 & LEV120 models. Replaces Rotary 22-13144. Also replaces 640303, 640214 640149 640278, 640271, 640174.

Tecumseh Carburetor Carb 640262A 640262 Fits LEV100 LEV115 LEV120

*USE REBUILD KIT 632760B

Replaces:
TECUMSEH: 640271, 640303, 640350, 640315, 640069, 640262, 640262A

Fits Models:
TECUMSEH: LEV100, LEV105, LEV120, LV195EA, LV195XA

SR-2* (P)